Förbättring av utemiljön på gång

2022-05-12
För att kunna utnyttja området nedanför Stackebostugan fullt ut leder vi bort ytvattnet.

Det har varit återkommande problem i ett område nedanför stugan med vatten på där vi hellre vill gå utan att bli blöta.

Under de senaste veckorna har vi fått hjälp med att leda bort vattnet genom att lägga ner ett dräneringsrör. Återfyllt igen och snart börjar det nysådda gräset gro.

Välkommen till Stackebo!

Förbättring av utemiljön på gång

Snart växer det grönt gräs i slänten igen