aLT-TEXT

Historik

Så här blev Stackebo till

Stiftelsen SMU Fritidsby Isaberg bildades 1971 genom att SMU-föreningar i närområdet tecknade sig för andelar och på så sätt bilda stiftelsen som äger Stackebo. SMU står för "Svenska Missionskyrkans Ungdom" och var namnet på riksorgansationen som ungdomsföreningarna i missionsförsamlingarna tillhörde.
Sedan ett antal år har SMU istället blivit equmenia och samarbeten genom åren har inneburit några namnbyten även bland bildarföreningarna.
Stiftelsen behåller dock sitt namn.

De första åren startade man upp verksamheten på Stackebo och mycket arbete lades ner på att få området anpassat till scouting och annan ungdomsverksamhet.
Stugan byggdes om, lek- och bollplan iordningställdes, 2 fasta vindskydd byggdes, dränering gjordes och parkeringsplatsen ställdes i ordning.
Den officiella invigningen av Stackebo skedde helgen 27-28 Maj 1972 med bland annat högtidstal av distriktsföreståndare Curt Runnö samt sång och musik.

Annonsen som bjöd in till den högtidliga invigningen

 

Bilden visar roten som hälsade välkommen till SMU:s fritidsby och visade vägen till slalombacke och vandringsleden åt höger och hajkplats åt vänster


Stugan har ända från början varit flitigt uthyrd till föreningar för olika aktiviteter och det har också varit utomhusaktiviteter för scouter i olika åldrar som har uppsakattat tillgängligheten, den fina miljön och naturligtvis närheten till skidbackarna under vintersäsongen.
Sedan stiftelsen SMU fritidsby Isaberg övertog stugan och startade upp verksamheten på Stackebo och fram till och med 1992 hölls varje sommar i Juni ett stort friluftsmöte i sluttningen nedanför stugan. Isabergsmötet som ibland kallades för Stackebomötet lockade många besökare och kända predikanter från Missionsförbundet deltog gärna som talare liksom sångare och musikanter.

Sluttningen nedanför Stackebostugan används inte till Isabergsmötet på samma sätt som tidigare men är en utmärkt tillgång för församlingar, större samlingar för scouter och andra som vill samlas med naturen inpå knutarna.
De terrasser som anlades bakom sluttningen är väl lämpade för mindre scoutläger eller liknande.

SMU-föreningarna som satsade andelar och bildade stiftelsen var: Hestra, Gislaved, Ljungsarp, Anderstorp, Ölsremma, Grönahög, Smålandsstenar, Åsenhöga, Valdshult, Öreryd och Limmared.
Idag drivs och vårdas gården av samma föreningar som bildade stiftelsen med undantag av Smålandsstenar och Valdshult.