Justerade priser för Stackebo

2019-06-15
Vi anpassar våra priser till ändrade kostnader den 1 Juli 2019

För att kompensera för ökade kostnader och anpassa priserna till hur Stackebo används justerar vi priserna för första gången sedan 2015.

bokningssidan framgår de nya priserna som även efter justering är attraktiva. 

Välkommen till Stackebo, en plats för hela året. 

Justerade priser för Stackebo

Morgondimmor över Stackebo